Sök

Vi sänder live klockan 12.30: Allvarligt driftfel påverkar kommunens verksamheter

Kalix kommun har under natten mot den 16 december drabbats av ett allvarligt driftfel som fortfarande påverkar de flesta av kommunens verksamheter.

Uppdaterat klockan 11.11 den 17 december: 

Klockan 12.30 idag, fredag den 17 december, sänder vi live med mer information. 

Information klockan 11.30 den 16 december:

Driftfelet innebär att många av kommunens uppdrag och ärenden inte kan utföras som vanligt vilket främst drabbar socialförvaltningens kunder. Hemtjänsten fungerar idag men kvarstår driftfelet kan verksamheten drabbas hårt. Skolor och förskolor påverkas inte i nuläget.

För att göra en orosanmälan mellan klockan 8.00 och 17.00 hänvisar vi till följande telefonnummer:

  • För att göra en orosanmälan gällande barn och unga, ring 072-2464144.
  • För att göra en orosanmälan gällande en vuxen person, ring 076-7724956.

Är det akut, ring 112 efter arbetstid.

Arbetet med att åtgärda felet pågår för fullt men dess värre kan det ta ett längre tag innan allt fungerar som vanligt igen.

Vi uppdaterar med mer information allt eftersom.

Mer information i Extra Kalix-TV

Klockan 12.30 sänder vi live med mer information om aktuellt läge.

Vakava käyttöhäiriö vaikuttaa kunnan toimintoihin (finska)

Kalixin kunnassa on sattunut vakava käyttöhäiriö, joka vaikuttaa useimpiin kunnan toimintoihin.

Käyttöhäiriön vuoksi monia kunnan tehtäviä ja asioita ei voida hoitaa tavalliseen tapaan, mistä joutuvat kärsimään varsinkin sosiaalitoimen asiakkaat. Kotipalvelu toimii tänään, mutta käyttöhäiriön jatkuessa pitempään, toiminta saattaa kärsiä merkittävästi. Koulujen ja esikoulujen toimintaan vika ei vaikuta tällä hetkellä.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä kello 8.00 ja 17.00 välisenä aikana seuraaviin puhelinnumeroihin:

  • Lapsia ja nuoria koskevan huoli-ilmoituksen voit tehdä soittamalla 072-2464144.
  • Aikuista henkilöä koskevan huoli-ilmoituksen voit tehdä soittamalla 076-7724956.

Jos asiasi on kiireellinen, soita 112 työajan jälkeen.

Työtä vian korjaamiseksi tehdään parhaillaan täydellä teholla, mutta valitettavasti voi kestää pitempään ennen kuin kaikki taas toimii normaalisti.

Päivitämme tietoa koko ajan.

Vakava häiriö vaikuttaa kaikhiin kunnan toiminthooin (meänkieli)

Kaihnuun kunnale oon sattunu vakava hoitovika (driftfel), joka vaikuttaa melkein kaikhiin kunnan toiminthooin.

Tämä vika tarkottaa ette monet kunnan tehtävistä nyt ei pystytä tekehmään tavalaiseila laila ja tämä koskee varsinki sosiaalitoimen käyttäjiä. Kotiapu toimii tänhään, mutta jos vika jatkuu, niin se saattaa vaikuttaa kovasti tähän toiminthaan. Tällä hetkelä tämä ei kuitenkhaan vaikuta kouhluun eikä esikouhluun.

Huoli-ilmotukset (orosanmälan) voihaan tehä seuraahvaan numehroon kello 08.00 ja 17.00 välilä:

  • Huoli-ilmotus joka koskee lapsia ja nuoria, soita 072-2464144.
  • Huoli-ilmotus joka koskee aikusia henkilöitä, soita 076-7724956.

Jos oon hätätilane aukiolon jälkheen, soita 112.

Vikkaa yritethään korjata täyttä päätä, mutta valitettavasti saattaa mennä pitemän aijan ennen ko kaikki taas toimava normaalisti.

Met päivitämä informasuunila sitä myötä.

Senast uppdaterad: 2021-12-17 11:20

Relaterade nyheter

Akut vattenavbrott i Sören

2023-01-30 - Den akuta vattenläcka som har uppstått gör att Kalix kommun inom kort måste stänga av vattnet till fastigheter inom området östra Sören.

Läs mer

Förtydliganden angående vattenmätarbyten

2023-01-03 - Under de senaste dagarna har information gått ut till Kalix kommuns hushåll/hushåll i kommunen gällande vattenmätarbyten. Då vi fått en del frågor försöker vi här förtydliga.

Läs mer

Verksamheter och företagskunder utan internetuppkoppling

2022-11-07 - Ett misstänkt kabelbrott påverkar just nu vissa verksamheter och företagskunder kopplade till Kalix kommuns fibernät (KalixNet).

Läs mer

Vägarbeten i Näsbyn - störningar i trafik och lokaltrafik

2022-09-13 - Med start i månadsskiftet September/Oktober kommer arbeten att påbörjas på Jägarbovägen i Näsbyn

Läs mer

Avfallsanläggningen stängd fredag 1 April

2022-03-28 - Nu på fredag den 1 April är avfallsanläggningen stängd.

Läs mer

Information till Kalix kommuns anställda

2021-12-17 - Med anledning av det allvarliga driftfel som drabbat kommunen informerar vi här om hur du som anställd på Kalix kommun kan arbeta.

Läs mer

Lokaltrafik på helger och ny tidtabell för persontåg

2021-12-09 - 1 April 2021 invigdes Kalix nya resecentrum och många har redan provat på att resa med persontåg. Med start den 12 December börjar en ny tidtabell att gälla för persontrafiken med tåg på Haparandabanan.

Läs mer