Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Hemvärnet övar i Kalix 17-20 augusti

Gränsjägarbataljonen genomför krigsförbandsövning i Kalix samt i omgivningarna under tiden 17-20 augusti 2017. Under den här tiden kan övningen medföra störande trafik och buller.

Ta chansen att lämna synpunkter på gång- och cykelnätet

Just nu pågår ett arbete med att revidera gång och cykelledsprogrammet för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och prioritera i kommande budgetprocesser. Vi är därför intresserade av dina synpunkter när det gäller kommunens cykelleder.

Algblomning i Kalix skärgård

Algblomningar har iakttagits vid Kallskärs badplats på Halsön, Bodöviken vid Sangis-Bodö och i Pålängsfjärden mellan Kalix och Töre. Det rör sig sannolikt om blågröna alger och allmänheten rekommenderas att undvika kontakt med dessa. Du bör inte bada och inte låta hundar dricka av vattnet.

Sju nya Kalixambassadörer

Alla har fått nominera de personer som gör gott för och är bra ambassadörer för Kalix – under Sommarfesten korades så sju nya Kalixambassadörer. Och Kalixambassadörerna är...