Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Vattenavstängning Risön

Onsdag den 23 Augusti mellan kl 08.00 och preliminärt till 11.00 kommer vattenavstängning ske för abonnenter i anslutning till Skolvägen och Hamnvägen Risön.

Fritidsbanken

På Idrottens dag den 10 september kommer Sportoteket att byta namn till Fritidsbanken.

Ta chansen att lämna synpunkter på gång- och cykelnätet

Just nu pågår ett arbete med att revidera gång och cykelledsprogrammet för hela Kalix Kommun. Syftet med arbetet är att identifiera möjligheter samt behov av investeringar och upprustningar för att kunna planera och prioritera i kommande budgetprocesser. Vi är därför intresserade av dina synpunkter när det gäller kommunens cykelleder.