Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Fritids- och kulturnämnden - 22/5 2017 (video)

Fritids- och kulturnämnden beslutade bland annat att låta bygga en upplyst uterink i anslutning till Kalix IP, för att kunna bemöta efterfrågan på istid för allmänheten under kommande vintrar. Integration-, idrott- och kulturstipendiater utsågs också av nämnden.

Förskolans dag på Nystads förskola (video)

Torsdag den 18 maj firades förskolans dag på förskolor runt hela Sverige. På Nystads förskola i Kalix innebar det en utomhusdag med sång, lek, varmkorv och sprudlande glädje.

Årets Kalixbo 2016

Ni Kalixbor har nominerat många fina kandidater till utmärkelsen och efter överläggningar har juryn valt ut tre kandidater bland de nominerade till titeln årets Kalixbo 2016.