Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i länets främsta friluftskommun

MORGONKAFFE den 3 december

Utvecklingsenheten inbjuder till morgonkaffe. - Vi fikar och samtalar om Centrum och handelns utveckling

Nya rutiner för färdtjänstresor

Från och med 2014-12-01 handlägger och utreder Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) färdtjänst- samt riksfärdtjänstresor för Kalix kommun.

Dags att nominera 2014 års miljöprisvinnare!

Kalix kommun delar årligen ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer och andra som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder.

Kulturskolan sätter upp Trollkarlens Hatt

Torsdag den 20 november är det premiär för Trollkarlens hatt. En dans-och bildföreställning utifrån Tove Janssons saga, med dansare från kulturskolans frivilliga grupper.

Kalix Kulturcentrum invigt

Fredag den 14 november invigdes Kalix nya Kulturcentrum. Kulturhuset som med nytt namn samt nya och gamla verksamheter tar kreativiteten ännu längre.