Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i länets främsta friluftskommun

"Trollkarlens hatt" som dans och konst

I samband med Tove Janssons 100-årsjubileum fick kulturskolans danslärare Jenny Selander-Jönsson idén att basera en föreställning på ”Trollkarlens hatt”. Att Tove Janssons prosa inspirerar syntes också tydligt under genrepet. 

Boka SportCity´s Relax

Boka en härlig stund i vår fina relaxavdelning med din Familj - Vänner - Kollegor!  * 2 tim 800:-

Crawlteknik på SportCity - "drop in"

Vår populära Crawlteknik fortsätter! Det kommer innefatta 4 tisdagar i följd med drop in platser. Tid: kl 20.45.  Ingen föranmälan eller förkunskap krävs. 

MORGONKAFFE den 3 december

Utvecklingsenheten inbjuder till morgonkaffe. - Vi fikar och samtalar om Centrum och handelns utveckling

Nya rutiner för färdtjänstresor

Från och med 2014-12-01 handlägger och utreder Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) färdtjänst- samt riksfärdtjänstresor för Kalix kommun.

Dags att nominera 2014 års miljöprisvinnare!

Kalix kommun delar årligen ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer och andra som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder.