Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Påverka 2018 års medborgarlöften

Till och med den 9 januari har du som Kalixbo chansen att tycka till om vilka områden lokalpolisen ska lägga mest resurser på under 2018. Synpunkterna kommer att ligga till grund för ett antal Medborgarlöften, som kommer att undertecknas i början av 2018.

Planerad vattenavstängning Båtskärsnäs och Sandviken onsdag 6 december

Uppföljande kopplingsarbeten efter föregående veckas vattenläcka planeras utföras imorgon onsdag den sjätte december med start klockan halv åtta på förmiddagen. Arbeten beräknas pågå hela dagen fram till klockan 18. Boende uppmanas att fylla upp vatten för hushållsbehov innan denna tid. Vattenbil kommer även att finnas på folkets hus torg i Båtskärsnäs från onsdag morgon. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Spola då kallvatten några minuter till...