Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i Norrbottens främsta friluftskommun

Gymnasiet ställer in öppet hus

På grund av ovädret ställer Furuhedsskolan och Naturbruksgymnasiet in sitt gemensamma öppna hus. Eventuellt kommer gymnasieskolorna att bestämma ett nytt datum för öppet hus, detta kommer i så fall naturligtvis att utannonseras på kalix.se, i sociala medier samt annonsblad.

Nominera till årets miljöpris

Nu är det dags att nominera 2017 års miljöprisvinnare. Kalix kommun delar varje år ut ett miljöpris på 3 000 kronor. Priset ska stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer, etcetera som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder.