Välkommen till Kalix.se

Aktuellt i länets främsta friluftskommun

Barnvagnsmarsch för kampen mot mödradödlighet

På onsdagsmorgonen den 23 april arrangerades Barnvagnsmarschen i Kalix som stöd för kampen mot mödradödlighet. Marschen lockade ett trettiotal vagnar med tillhörande barn, föräldrar, vänner och syskon.

Vattenfall säljer sin andel i Kalix värmeverk

Vattenfall AB och Vasa Värme Holding AB har tecknat avtal om att Vasa Värme förvärvar Vattenfalls aktier i Kalix Värmeverk AB. Vattenfall äger 94 procent av aktierna i bolaget. Resterande andel om 6 procent ägs av Kalix Kommun.

Töre-årets bygd!

I samband med Kalix kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 22 april tilldelades Töre utmärkelsen "Årets Bygd 2013".

Visa fler