Röstsökning via Cloudo

Lokaltrafik och resa

Här får du information om kollektivtrafiken i Kalix, med aktuell tidtabell. Men vi tillhandahåller även information om de olika sätt du kan färdas på till och från Kalix.

Lokaltrafiken i Kalix sköts på entreprenad av Enbergs åkeri AB. Busstrafiken går endast måndag till fredag, ej helger. Lokaltrafiken trafikerar Kalix tätort inklusive täta turer till Nyborg och kompletteringstrafik till Länstrafikens linjer i Karlsborg-Risön-Bredviken.

Aktuell information om lokaltrafiken hittar du på sidan Kalix Lokaltrafik.

Länstrafiken i Norrbotten AB svarar för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Trafiken sköts av ett 40-tal fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Mer information om de linjer som trafikerar inom Kalix och till andra orter hittar du på länstrafikens hemsida www.ltnbd.se

Sommartrafik till byar

För turer som vintertid (under skoltid) trafikeras av länstrafiken till platser utanför tätortstrafiken sker sommartrafik i begränsad omfattning.

Vid efterfrågan under sommaren kör länstrafiken även nedanstående linjer:

Linje 950: Kalix-Karlsborg-Båtskärsnäs-Frevisören

Linje 951: Pålänge - Ryssbält - Nyborg - Kalix

Linje 954: Morjärv - Kalix

Tider för dessa linjer kommer att finnas på länstrafikens hemsida: www.ltnbd.se