Skip to content
Sök

Resecentrum för persontrafik på järnväg

Kalix Resecentrum. Foto: Oliver Åström.
Kalix Resecentrum. Foto: Oliver Åström.

Den 1 april 2021 invigdes knutpunkten för persontrafik med tåg genom Kalix – Kalix Resecentrum. Projektet genomfördes i samarbete mellan Trafikverket och Kalix kommun med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Resecentrum ligger centralt placerat, mindre än en kilometer från Kalix centrum med närhet till befintliga cykelvägar. Busshållplats med plats för flera bussar har byggts vid Kalix Resecentrum, och med busslinje 7 tar du dig direkt till tåget från Kalix centralort. Inom centrala Kalix bor drygt 8 000 personer inom tre kilometer från resecentrum.

Så reser du

Ta bussen till och från tåget!

Du kan ta dig till/från Kalix Resecentrum med lokaltrafikens busslinje 7: Kalix Folkhögskola – Kalix Resecentrum/Kalix C. Den nya busslinjen trafikerar centrala Kalix alla dagar, även helger. Tidtabell och linjekarta hittar du på en annan sida. 

Lokaltrafiktaxa gäller, och har du ett årskort för lokaltrafiken ingår naturligtvis även Linje 7.

Tågtidtabell

"Kalix station" är beteckningen på Kalix nya hållplats för tågtrafik. Aktuella tågtider och ytterligare information om Haparandabanan finner du på Norrtågs hemsida. Ibland nämns även Kalix Västra

Boka biljett till tåget

Du bokar enklast din tågresa via norrtåg.se eller vy.se.

Pendla med buss och tåg

För dig som vill kombinera tåg, buss och lokaltrafik kan göra det genom flera av Länstrafikens periodkort:

 • Du som reser ofta mellan Kalix och Haparanda kan exempelvis köpa Pendlarkortet på sträckan. Med pendlarkortet reser du under 30 dagar fritt mellan orterna med Länstrafikens bussar, Norrtåg och lokaltrafikens bussar i Kalix och Haparanda.
 • Om din pendlingssträcka överstiger 61 kilometer finns Länskortet, som också innefattar ett obegränsat resande under 30 dagar med Länstrafikens bussar och Norrtåg.

Du hittar priser och ytterligare information om pendlingsmöjligheter på Länstrafikens hemsida.

Om tåget och Haparandabanan

Se bilder från tåget

De tåg som trafikerar Haparandabanan är av typen Bombardier X52, du kan läsa mer om tåget, dess specifikationer och se bilder inifrån vagnarna på Norrtågs hemsida.

Haparandabanans historia

Haparandabanan har en lång och något brokig historia, på jarnvag.net kan du läsa mer om den.

Framtidsplaner för persontrafik över gränsen

En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges tåginfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv. Därför vill viktiga aktörer på båda sidor gränsen påverka nationella beslutsfattare för att lösa gränsöverfarten med tåg mellan Haparanda och Torneå.

Läs mer på Regionala Kollektivtrafikmyndighetens (RKM) webbplats

Invigningen, den 1 april 2021

Persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix-Luleå invigdes den 1 april, vilket vi uppmärksammade med en timmeslång livesändning. Du ser reprisen här nedan.

Om projektet

 • Totalt satsar Kalix kommun 14 miljoner kronor.
 • Tillväxtverket beviljar stöd 12,8 miljoner kronor.
 • Trafikverket får stöd 5,2 miljoner kronor för åtgärder i Kalix.
 • Under 2019 pågick projekteringar och upphandlingar av Trafikverket. Kommunen börjar ställa i ordning området.
 • 2020 byggdes och färdigställs plattform, plattformsanslutningar och övriga delar.
 • Mindre åtgärder i form av grönytor och återställningar kommer att göras under 2021

Viktiga tidigare händelser

 • Beslut av RKM direktion 171010 om allmän trafikplikt T21, december 2020 eller April 2021.
 • Medfinansieringsavtal Trafikverket om byggnation av resecentrum.
 • Trafikverkets åtagande: Utredning och projektering samt byggande av en driftplats (station) i Kalix vid Vitvattenvägen. I åtgärderna ingår plattformen, inklusive väderskydd och trafikinformation, plattformsanslutningen samt erforderliga ändringar i signalsystemet ERTMS.
 • Kommunen bygger anslutningsvägar och parkeringar samt medfinansierar Trafikverkets arbeten
 • Från marknivå kommer man att kunna ta sig upp till plattform via ett trapphus där även hiss kommer finnas.
 • Lokaltrafiken kommer att anpassas för att ta sig till och från avgångarna.
 • Resenärsparkeringar kommer att finnas på platsen.

Byggproduktionen

2021-01-22

Nu har Trafikverket byggt klart de anläggningsdelar som berör persontrafiken på Haparandabanan. Det innebär att hela Kalix resecentrum står klart liksom den nya plattformen vid den k-märkta tågstationen i Haparanda. Persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix-Luleå invigs den 1 april!

20-10-16

Byggprocessen är nu inne i slutskedet. Hiss- och trapphus finns på plats och arbeten pågår närmaste månaden med ytor runt omkring området.

20-09-10

Just nu pågår arbeten för fullt både från Trafikverket och kommunen.

Trafikverket arbetar med bland annat plattform och hiss och kommunen med vägar, parkeringar, VA och grönområden

19-10-03

Markarbeten och arbeten med vatten- och avloppsledningar (VA) har pågått under september. Under denna vecka beräknas VA-arbeten vara färdiga för i år, nästa år sker inkopplingsarbeten. Markarbeten kommer att fortsätta under hösten och nu syns allt mer hur vägar och parkeringar tar form. Trafikverket planerar påbörja sina arbeten till våren och kommunen fortsätter även under nästa år med färdigställande av VA- och markarbeten. Se bilder från arbetet nedan

Va-arbeten inför bygget av Kalix Resecentrum.

19-09-03

För närvarande pågår projektering av Trafikverket på plattform och plattformsanslutning. På kommunens delar påbörjas under närmsta veckorna att förbereda markområde där vägar och ytor senare ska anläggas.