Kalix kommun samverkar med andra kommuner i upphandlingar. Dessa upphandlingar genomförs exempelvis av SKL Kommentus, Kammarkollegiet, Region Norrbotten och Luleå kommun.

SKL Kommentus hemsida ser du vilka upphandlingar som kommunen deltar i. För att få tillgång till underlagen klickar du på "Annonsering SKL", och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Du får då underlagen automatiskt till den e-post du anger.

SKL Kommentus upphandlar och varje nämnd, tillika upphandlade myndighet, tecknar kontrakt med den eller de företag som vunnit upphandlingen.

Kammarkollegiets hemsida ser du vilka statliga IT- och telekomramavtal kommunen kan göra avrop från.

Kammarkollegiet upphandlar och nämnderna tecknar kontrakt med den eller de företag som vunnit upphandlingen.

Region Norrbottens hemsida ser du det förbrukningsmaterial som kommunen avropar.

Nämnderna tecknar samarbetsavtal med Region Norrbotten och beställer upphandlade varor via regionens materialportal.

På Luleå kommuns hemsida hittar du e-nämndens upphandlingar för implementering av regeringens intentioner för e-samhället.

Luleå kommun upphandlar och nämnderna tecknar kontrakt med den eller de företag som vunnit upphandlingen.