Här hittar du tips som kan vara bra att tänka på vid anbudsgivning, samt en checklista som hjälper dig att kontrollera att du inte glömt något.

Att tänka på vid anbudsgivning

 • Läs igenom handlingarna noga. 
 • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas. 
 • Gå igenom de krav som är obligatoriska och bedöm om ni kan uppfylla dem. 
 • Gå igenom de krav som inte är obligatoriska men nödvändiga att uppfylla, och besvara dem. 
 • Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande kontraktet) och godkänn dessa. 
 • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar. 
 • Sätt pris på det som efterfrågats. 

 Checklista

 • Har jag svarat på alla frågor? 
 • Har jag bifogat alla obligatoriska dokument? 
 • Har behörig person skrivit under anbudet? 
 • Har anbudet lämnats i det antal exemplar som anges i förfrågningsunderlaget? 
 • Har anbudet lämnats enligt anvisningarna? 
 • Kom ihåg att lämna in anbudet i tid!