Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas på andra ställen än apotek. Kommunen ansvarar för tillsyn av att verksamheterna följer gällande regler.

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket, därefter har kommunen tillsynsansvaret.

Egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.

Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Kommunerna har ansvaret för kontroll av att reglerna för försäljning av receptfria läkemedel följs, och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Tillsyn

I Kalix kommun är det bygg- och miljöavdelningen som utövar tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller de regler som gäller och har en fungerande egenkontroll. Om det finns brister, rapporteras detta till Läkemedelsverket för vidare åtgärder.

 Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en årlig avgift av de som säljer receptfria läkemedel. Kalix kommun tar ut årlig tillsynsavgift för tillsyn hos verksamhetsutövaren

Här finner du blanketter för försäljning av receptfria läkemedel