Besök oss eller kontakta någon av våra kompetenta medarbetare direkt via telefon eller e-post.

Vår uppgift är att på olika sätt bidra till näringslivets utveckling och expansion samt att verka för etablering av nya verksamheter och investeringar. Genom samverkan och deltagande i olika nätverk och projekt, såväl lokalt som regionalt och nationellt, vill vi på ett aktivt sätt skapa bra förutsättningar för företagen i kommunen.

Besöksadress

Kalix kommun, Näringslivsenheten
Köpmannagatan 1E
952 34 Kalix

Telefon och fax

Telefon: 0923-650 00 - Fax: 0923-152 15

Vi som arbetar med näringslivsutveckling