Röstsökning via Cloudo

Näringsliv

Näringslivsenheten informerar här dig som är företagare eller vill starta företag om allt som kan tänkas hjälpa dig i ditt entreprenörskap. Tillsammans utvecklar vi ett attraktivare Kalix!

Näringslivsenhetens kalendarium.

Här listar vi aktuella seminarium, föreläsningar och utbildningar, vilka du som tänker starta eget eller redan är företagare i Kalix kan ta del av. Många av dessa sker helt digitalt via videokonferenslösningar såsom Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.