Sök

Val till riksdag, region och kommun 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här informerar vi om valet i allmänhet och kommunvalet i synnerhet. Information presenteras förutom på svenska även på finska och meänkieli.

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal. Vilken som är din vallokal framgår av ditt röstkort, vilket skickas till din folkbokföringsadress i mitten av augusti.

Otydlig information på röstkorten

Vi har sett att informationen på röstkorten är lite otydlig angående vilka lokaler som gäller för förtidsröstning. Du kan inte förtidsrösta i din valkrets vallokal, utan endast i Kalix kommuns förvaltningsbyggnad och på Töre Folkets Hus – röstlokalernas öppettider hittar du under fliken ”Rösta i förtid

Rösta i förtid

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september. Du kan förtidsrösta var du vill i landet, bara du har ditt röstkort med dig. I Kalix kan röstberättigade rösta i förväg på följande platser och tider. 

Kalix kommuns förvaltningsbyggnad, Nygatan 4 (ingång från Nygatan eller personalparkering)

24–26 augusti 
Onsdag–fredag, klockan 09.00–16.00.

29 augusti–2 september
Måndag–fredag, klockan 09.00–16.00.

3–4 september
Lördag–söndag, klockan 09.00–13.00.

5–6 september
Måndag–tisdag, klockan 09.00–16.00.

7–8 september
Onsdag–torsdag, klockan 09.00–20.00.

9 september
Fredag, klockan 09.00–16.00.

10 september
Lördag, klockan 09.00–13.00.

11 september
Söndag, klockan 08.00–20.00.

Töre Folkets Hus, Köpmanvägen 20

24–26 augusti
Onsdag–fredag, klockan 11.00–15.00.

29 augusti–2 september
Måndag–fredag, klockan 11.00–15.00.

3–4 september
Lördag–söndag, klockan 11.00–13.00.

5–6 september
Måndag–tisdag, klockan 11.00–15.00.

7–8 september
Onsdag–torsdag klockan 11.00–20.00.

9 september
Fredag, klockan 11.00–15.00

10 september
Lördag, klockan 11.00–13.00

Kom ihåg att du behöver ha med dig ditt röstkort och giltig identitetshandling för att rösta!

Rösta på valdagen

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. På valdagen kan du rösta i din vallokal, vilken det är framgår av ditt röstkort. Här hittar du adresser till och öppettider i vallokaler och särskilda röstmottagningsställen.

Valdistrikt

Gammelgården/Morjärv

Vallokal: Gammelgårdens bygdegård, Gammelgården 112
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Innanbäcken

Vallokal: Innanbäckens skola, Lappkullevägen 57
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Kalix Centrala

Vallokal: Kalix Folkets Hus, Köpmannagatan 25
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Kalix Västra

Vallokal: Församlingsgården, Kyrkogatan 1A
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Näsbyn

Vallokal: Furuhedsskolan, Furuhedsvägen 4 (ingång Stationsgatan)
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Sangis

Vallokal: Sangis skola, Björkforsvägen 1
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Risön

Vallokal: Risöns Hembygdsgård, Skolvägen 36
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Stenbäcken

Vallokal: Djuptjärns skola, Syrenstigen 6
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Töre

Vallokal: Töre Folkets Hus, Köpmanvägen 20
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Ytterbyn

Vallokal: Ytterbyns skola, Skolvägen 2
Öppen: Klockan 08.00–20.00

Särskilda röstmottagningsställen

Öppet klockan 08.00–20.00

Kalix kommuns förvaltningsbyggnad, Nygatan 4

Öppet klockan 10.00–14.00

Björkfors Klubbstuga, Björkfors 137

Bondersbyns Hembygdsgård, Bondersbyn 205

Björkfors Klubbstuga, Björkfors 137

Byakontoret Morjärv, Kyrkogatan 1

Båtskärsnäs Folkets Hus, Folketshusvägen 17

Karlsborg, Erikörstugan, Erikörvägen 60

Pålänge skola, Övre Vägen 13

Ryssbälts byastuga, Ryssbält 55

Vitvattnets skola, Vitvattnet 328

Kom ihåg att du behöver ha med dig ditt röstkort och giltig identitetshandling för att rösta!

Om du förlorat ditt röstkort, kontakta Kalix kommun på telefon 0923–650 00 eller via valnamnd@kalix.se

Budröstning

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, en röstsedel, ett val-kuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen där det går att rösta.

Valskjutsar

Valnämnden ordnar gratis valskjuts för boende inom kommunen som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen den 11 september. Vid behov av valskjuts kontakta valnämndens kansli, telefonnummer 0923-650 00, senast fredag 9 september klockan 12.00.

Om du ångrar din förtidsröst

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om din förtidsröst har kommit till vallokalen får du tillbaka den av röstmottagarna.
Du kan inte ångerrösta om du redan röstat i din vallokal.

Rösta via posttjänst utanför tätort (tidigare kallad lantbrevbärare)

Möjlighet att rösta via posttjänst utanför tätort finns kvar som tidigare.
För att kunna brevrösta måste du beställa material från valmyndigheten.

Budröstning

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, röstsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen där det går att rösta.

Ambulerande röstmottagning

Den som på grund av sjukdom, ålder och/eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sin valsedel till ambulerande röstmottagare. Beställning av ambulerande röstmottagare ska ske till Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00.

Valskjutsar

Väljare inom kommunen, som önskar skjuts till vallokal den 11 september 2022, kan anmäla detta till Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00 senast fredag den 9 september.

Om du tappat bort ditt röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort, kontakta Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00 eller via valnamnd@kalix.se

Om du ångrar din förtidsröst

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om din förtidsröst har kommit till vallokalen får du tillbaka den av röstmottagarna.
Du kan inte ångerrösta om du redan röstat i din vallokal.

Slutlig röstsammanräkning

Sammanräkning efter valdagen den 11 september 2022 äger rum vid offentlig förrättning. Det innebär att alla som vill kan närvara vid röstsammanräkningen onsdagen den 14 september klockan 08.00, i förvaltningsbyggnaden, Nygatan 4.

Kontakta Valmyndigheten

Vanliga frågor och information om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska och teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats: www.val.se. Du kan även ringa Valmyndighetens Valupplysning på telefonnummer 020-825 825.

Puolusta demokratiaa – äänestä vaaleissa 2022 (finska)!

Sunnuntaina 11. syyskuuta 2022 järjestetään vaalit eduskuntaan, alue- ja kunnanvaltuustoon. Vaalipäivänä 11. syyskuuta voit äänestää vaalihuoneistossasi. Äänestyskortissasi, joka lähetetään väestörekisteriosoitteeseesi elokuun puolessa välin, lukee mikä on sinun vaalihuoneistosi.

Äänestyskortissa epäselviä tietoja

Olemme huomanneet, että äänestyskorteissa on hieman epäselvät tiedot ennakkoäänestämisen huoneistoista. Et voi äänestää ennakkoon äänestysalueesi vaalihuoneistossa, vaan ainoastaan Kalixin kunnantalolla ja Tören kansantalolla -äänestyshuoneistojen aukioloajat löytyvät ”Ennakkoäänestys”-välilehdeltä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, eli 24. elokuuta ja jatkuu vaalipäivään 11. syyskuuta saakka. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Ruotsissa, kun vaan äänestyskortti on mukana. Kalixissa äänioikeutetut voivat äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoilla.

Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, eli 24. elokuuta ja jatkuu vaalipäivään 11. syyskuuta saakka. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Ruotsissa, kun vaan äänestyskortti on mukana. Kalixissa äänioikeutetut voivat äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoilla.

Kunnantalo, Nygatan 4 (sisäänkäynti Nygatanilta tai henkilökunnan pysäköintialueelta)

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 09.00–16.00

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 09.00–16.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 09.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 09.00–16.00.

7–8/9
Keskiviikko–torstai, kello 09.00–20.00.

9/9

Perjantai, kello 09.00–16.00.

10/9
Lauantai, kello 09.00–13.00

11/9
Sunnuntai, kello 08.00–20.00

Tören Kansantalo, Köpmanvägen 20

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 11.00–15.00

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 11.00–15.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 11.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 11.00–15.00.

7–8/9
Keskiviikko–torstai, kello 11.00–20.00

9/9
Perjantai, kello 11.00–15.00.

10/9
Lauantai kello, klockan 11–13.

Äänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti sekä henkilöllisyystodistus!

Äänestä vaalipäivänä

Sunnuntaina 11. syyskuuta 2022 järjestetään vaalit eduskuntaan, alue- ja kunnanvaltuustoon. Vaalipäivänä voit äänestää vaalihuoneistossasi, joka lukee äänestyskortissasi. Tässä on vaalihuoneistojen ja äänten vastaanottopaikkojen osoitteet sekä aukioloajat.

Äänestysalue

Gammelgården/Morjärv

Vaalihuoneisto: Gammelgårdens bygdegård, Gammelgården 112
Auki: Kello 08.00–20.00

Innanbäcken

Vaalihuoneisto: Innanbäckens skola, Lappkullevägen 57
Auki: Kello 08.00–20.00

Kalix Centrala

Vaalihuoneisto: Kalix Folkets Hus, Köpmannagatan 25
Auki: Kello 08.00–20.00

Kalix Västra

Vaalihuoneisto: Församlingsgården, Kyrkogatan 1A
Auki: Kello 08.00–20.00

Näsbyn

Vaalihuoneisto: Furuhedsskolan, Furuhedsvägen 4 (sisäänkäynti Stationsgatan)
Auki: Kello 08.00–20.00

Sangis

Vaalihuoneisto: Sangis skola, Björkforsvägen 1
Auki: Kello 08.00–20.00

Risön

Vaalihuoneisto: Risöns Hembygdsgård, Skolvägen 36
Auki: Kello 08.00–20.00

Stenbäcken

Vaalihuoneisto: Djuptjärns skola, Syrenstigen 6
Auki: Kello 08.00–20.00

Töre

Vaalihuoneisto: Töre Folkets Hus, Köpmanvägen 20
Auki: Kello 08.00–20.00

Ytterbyn

Vaalihuoneisto: Ytterbyns skola, Skolvägen 2
Auki: Kello 08.00–20.00

Erityiset äänten vastaanottopaikat

Auki kello 08.00–20.00

Kalix kommuns förvaltningsbyggnad, Nygatan 4

Auki kello 10.00–14.00

Björkfors Klubbstuga, Björkfors 137

Bondersbyns Hembygdsgård, Bondersbyn 205

Björkfors Klubbstuga, Björkfors 137

Byakontoret Morjärv, Kyrkogatan 1

Båtskärsnäs Folkets Hus, Folketshusvägen 17

Karlsborg, Erikörstugan, Erikörvägen 60

Pålänge skola, Övre Vägen 13

Ryssbälts byastuga, Ryssbält 55

Vitvattnets skola, Vitvattnet 328

Äänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti sekä henkilöllisyystodistus!

Jos olet kadottanut äänestyskorttisi, ota yhteyttä Kalixin kuntaan puhelinnumero 0923-650 00 tai sähköpostitse valnamnd@kalix.se 

Äänestys lähetin avulla

Äänestys lähetin avulla edellyttää lähetin, todistajan, vaaliliput, vaalikuoret sekä kirjekuoren. Todistaja ja lähetin eivät voi olla sama henkilö. Äänestykseen lähetin välityksellä vaaditaan erityinen materiaali, jonka voi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Vaalikyydit

Vaalilautakunta järjestää ilmaiset vaalikyydit kunnan asukkaille, jotka eivät itse pääse vaalihuoneistoonsa vaalipäivänä 11. syyskuuta. Tarvittaessa vaalikyydin, ota yhteyttä vaalilautakunnan kansliaan, puhelinnumero 0923-650 00, viimeistään perjantaina 9. syyskuuta kello 12.00. 

Perua ennakkoäänen

Jos olet äänestänyt ennakkoon ja haluat perua äänen, voit äänestää uudestaan vaalihuoneistossasi vaalipäivänä. Jos ennakkoäänesi on tullut vaalihuoneistoosi, niin saat sen takaisin äänten vastaanottajalta.
Et voi perua äänen, jos olet jo äänestänyt vaalishuoneistossasi.

Äänestys postipalvelulla taajamien ulkopuolella (aiemmin maalaiskirjeenkantaja) 

Kuten aiemmin on myös mahdollista äänestää postipalvelulla taajamien ulkopuolella. Tiedot löydät Vaaliviranomaisen sivustolta www.val.se.

Äänestys lähetin avulla

Äänestys lähetin avulla edellyttää lähetin, todistajan, vaaliliput, vaalikuoret sekä kirjekuoren. Todistaja ja lähetin eivät voi olla sama henkilö. Äänestykseen lähetin välityksellä vaaditaan erityinen materiaali, jonka voi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Kiertävä äänten vastaanottaja

Se joka sairauden, iän tai toimintarajoitteen vuoksi ei itse pääse äänten vastaanottopaikkaan voi jättää vaalilippunsa äänten vastaanottajan kautta. Äänten vastaanottajan tilaat Kalixin kunnan kautta, puhelinnumero 0923-650 00.

Vaalikyydit

Äänestäjät, jotka asuvat kunnassamme ja toivovat kyydin vaalihuoneistoon vaalipäivänä 11. syyskuuta, voivat ilmoittaa sen Kalixin kuntaan, puhelinnumero 0923- 650 00.

Lopullinen ääntenlaskenta

Yhteenlasku vaalipäivän 11.syyskuuta jälkeen suoritetaan julkisesti. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, joka haluaa voi olla läsnä ääntenlaskennassa keskiviikkona 14. syyskuuta kello 08.00, kunnantalolla, Nygatan 4.

Perua ennakkoäänen

Jos olet äänestänyt ennakkoon ja haluat perua äänen, voit äänestää uudestaan vaalihuoneistossasi vaalipäivänä. Jos ennakkoäänesi on tullut vaalihuoneistoosi, niin saat sen takaisin äänten vastaanottajalta.
Et voi perua äänen, jos olet jo äänestänyt vaalishuoneistossasi.

Äänestyskortin kadotessa

Jos olet kadottanut äänestyskorttisi, ota yhteyttä Kalixin kuntaan puhelinnumero 0923-650 00 tai sähköpostitse valnamnd@kalix.se

Ota yhteyttä Vaaliviranomaiseen

Yleisiä kysymyksiä sekä lisää tietoja muun muassa ulkomailla asuville, äänestysoikeudesta, laki ja säännöt sekä tietoa muilla kielillä, selkokielinen ruotsi ja viittomakieli löytyvät Vaaliviranomaisen sivustolta www.val.se tai puhelimitse Vaaliviranomaisen vaali-informaatiosta 020-825 825.

Puolusta temokraatiita - äänestä vaalissa 2022 (meänkieli)!

Pyhänä syyskuun 11. päivä 2022 oon vaalit etuskunthaan, rekiuuni- ja kunnanvaltuusthoon. Vaalipäivänä 11. syyskuuta voit äänestää sinun vaalilokaalissa, joka lukkee sinun äänestyskortissa. Äänestyskortti tullee postin kansa sinun väestökirjanpito-osottheesheen elokuun puolessa välin.

Epäselvää informašuunia äänestyskortissa

Met olema huomanheet ette äänestyskortissa oon vähän epäselvät tiot etukätheisäänestämisen lokaaleista. Sie et voi äänestää etukätheen sinun äänestysaluheen vaalilokaalissa, ko ainoasthaan Kaihnuun kunnantalola ja Tören Folkets Hyysissä – äänestyslokaalien aukioloaijat löyvät fliikistä ”Etukäthesiäänestäminen”.

Etukätheisäänestäminen

Etukätheisäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, elikkä 24. elokuuta ja jatkuu vaalipäihvään 11. syyskuuta asti. Etukätheen voipi äänestää missä tahansa Ruottissa, ko sulla vain oon äänestyskortti matkassa. Kaihnuussa voipi äänestää seuraavissa paikoissa ja aijoila.

Kunnantalo, Nygatan 4 (sishäänkäynti Nygatanilta taikka persunaaliparkkeerinkilta)

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 09.00–16.00.

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 09.00–16.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 09.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 09.00–16.00.

7–8/9
Keskiviikko–tuorestai, kello 09.00–20.00.

9/9
Perjantai, kello 09.00–16.00.

10/9
Lauantai, kello 09.00–13.00.

11/9
Sunnuntai, kello 08.00–20.00.

Tören Kansantalo, Köpmanvägen 20

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 11.00–15.00.

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 11.00–15.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 11.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 11.00–15.00.

7–8/9
Keskiviikko–tuorestai, kello 11.00–20.00.

9/9
Perjantai kello 11.00–15.00.

10/9
Lauantai, kello 11.00–13.00.

Sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja itentiteettipaperit ko äänestät!

Äänestä vaalipäivänä

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. På valdagen kan du rösta i din vallokal, vilken det är framgår av ditt röstkort. Här hittar du adresser till och öppettider i vallokaler och särskilda röstmottagningsställen.

Äänestysalue

Gammelgården/Morjärv

Vaalilokaali: Gammelgårdens bygdegård, Gammelgården 112
Auki: Kello 08.00–20.00

Innanbäcken

Vaalilokaali: Innanbäckens skola, Lappkullevägen 57
Auki: Kello 08.00–20.00

Kalix Centrala

Vaalilokaali: Kalix Folkets Hus, Köpmannagatan 25
Auki: Kello 08.00–20.00

Kalix Västra

Vaalilokaali: Församlingsgården, Kyrkogatan 1A
Auki: Kello 08.00–20.00

Näsbyn

Vaalilokaali: Furuhedsskolan, Furuhedsvägen 4 (sishäänkäynti Stationsgatan)
Auki: Kello 08.00–20.00

Sangis

Vaalilokaali: Sangis skola, Björkforsvägen 1
Auki: Kello 08.00–20.00

Risön

Vaalilokaali: Risöns Hembygdsgård, Skolvägen 36
Auki: Kello 08.00–20.00

Stenbäcken

Vaalilokaali: Djuptjärns skola, Syrenstigen 6
Auki: Kello 08.00–20.00

Töre

Vaalilokaali: Töre Folkets Hus, Köpmanvägen 20
Auki: Kello 08.00–20.00

Ytterbyn

Vaalilokaali: Ytterbyns skola, Skolvägen 2
Auki: Kello 08.00–20.00

Särskilda röstmottagningsställen

Auki kello 08.00–20.00

Kalix kommuns förvaltningsbyggnad, Nygatan 4

Auki kello 10.00–14.00

Björkfors Klubbstuga, Björkfors 137

Bondersbyns Hembygdsgård, Bondersbyn 205

Björkfors Klubbstuga, Björkfors 137

Byakontoret Morjärv, Kyrkogatan 1

Båtskärsnäs Folkets Hus, Folketshusvägen 17

Karlsborg, Erikörstugan, Erikörvägen 60

Pålänge skola, Övre Vägen 13

Ryssbälts byastuga, Ryssbält 55

Vitvattnets skola, Vitvattnet 328

Sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja itentiteettipaperit ko äänestät!

Jos olet puottanu äänestyskortin, voit tilata uuen Kaihnuun kunnasta telefooninumerosta 0923-650 00 taikka kautta valnamnd@kalix.se

Äänestys lähätin avula

Äänestäminen lähätin kautta etelyttää lähätin, toistajan, vaaliseetelit, vaalikuertit ja ulkokuertin. Toistaja ja lähätin ei voi olla sama henkilö. Materiaalia lähätinäänestyksheen voipi hakea kaikista äänestyspaikoista. 

Vaalikyytit

Vaalilautakunta järjestää ilmaset vaalikyytit kunnan asukhaile, jokka ei itte pääse vaalilokaalhiin vaalipäivänä 11. syyskuuta. Jos tarttet vaalikyytin ota yhtheyttä vaalilautakunnan kanslihaan, telefooninumero 0923-650 00, viimisthään 9. syyskuuta kello 12.00.

Perua etukätheisäänen

Jos sie olet äänestäny etukätheen ja halvat perua sinun äänen, voit äänestää uuesthaan sinun vaalilokaalissa vaalipäivänä. Jos sinun etukätheisääni oon tullu sinun vaalilokaalhiin, niin sie saat sen takasi äänten vasthaanottajalta.
Et voi perua äänen, jos olet jo äänestäny sinun vaalilokaalissa.

Äänestä postipalvelun kautta taaja-asutuksen ulkopuolela (aikasemmin maalaispostinkuljettaja)

Voit kans niin ko aiemmin äänestää postipalvelun kautta taaja-asutuksen ulkopuolela. Informašuunia löyät Vaaliviraston sivulta www.val.se.

Äänestys lähätin avula

Äänestäminen lähätin kautta etelyttää lähätin, toistajan, vaaliseetelit, vaalikuertit ja ulkokuertin. Toistaja ja lähätin ei voi olla sama henkilö. Materiaalia lähätinäänestyksheen voipi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Kiertävän äänestyksen vasthaanottaja

Se joka saihrauen, ijän taikka toimintarajotuksen takia ei itte pääse äänestyspaikale, voipi jättää vaaliseetelin kiertävän äänestyksen vasthaanottajalle. Äänestyksen vasthaanottajan tillaat Kaihnuun kunnan kautta, telefooninumero 0923- 650 00.

Vaalikyytit

Äänestäjät jokka asuva meän kunnassa ja toivova kyytin vaalilokaahliin vaalipäivänä 11. syyskuuta, voipi ilmottaa sen Kaihnuun kunthaan, telefooninumero 0923-650 00.

Jos olet puottanu äänestyskortin

Jos sie olet puottanu äänestyskortin voit tilata uuen Kaihnuun kunnasta telefooninumerosta 0923-650 00 taikka kautta valnamnd@kalix.se

Perua etukätheisäänen

Jos sie olet äänestäny etukätheen ja halvat perua sinun äänen, voit äänestää uuesthaan sinun vaalilokaalissa vaalipäivänä. Jos sinun etukätheisääni oon tullu sinun vaalilokaalhiin, niin sie saat sen takasi äänten vasthaanottajalta.
Et voi perua äänen, jos olet jo äänestäny sinun vaalilokaalissa.

Lopulinen ääntenlaskenta

Yhtheenlasku vaalipäivän 11. syyskuuta jälkheen suoritethaan julkisesti. Tämä tarkottaa ette kaikki jokka halvaa voipi olla paikala ääntenlaskemisessa keskiviikkona 14. syyskuuta kello 08.00, kunnantalola, Nygatan 4.

Ota yhtheyttä Vaalivirasthoon

Tavallisia kysymyksiä ja informašuunia muun rinnala ulkomaila asuvile, äänestysoikeuesta, laki ja säännöt, infoa muila kielilä, helppoluettu ruotti ja viittomakieli löytyy Vaaliviraston veppipaikasta www.val.se taikka Vaaliviraston vaali-informašuunista telefooninumerosta 020-825 825.