Meänkieli

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Vad betyder det ?

I Sverige talas idag cirka 150 olika minoritetsspråk. Av dessa är fem språk erkända som nationella minoritetsspråk, finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch. Anledningen är att dessa språk funnits i Sverige under flera hundra år.
I Kalix kommun bor många personer som har finska eller meänkieli som sitt modersmål, och därför har kommunen tagit på sig ett ansvar för dessa språk, som också har stöd i en lag, Lagen om nationella minoriteter.

Det kommunen ska göra är att erbjuda

Språkligt stöd i din kontakt med kommunen
Du har rätt att använda finska eller meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för.

Förskolan
Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller delvis på finska eller meänkieli.

Äldreomsorgen
Du har rätt att få stöd och omsorg inom äldreomsorgen av personal som talar finska eller meänkieli.

Synliggöra och främja
Kommunen ska genom olika aktiviteter synliggöra språken i samhället, det sker främst genom olika kulturarrangemang.

Kaihnuun (Kalixin) kunta oon suomen- ja meänkielen hallintokunta - mitäs se tahtoo sanoa? 

Ruottissa puhuthaan tänäpäivänä nuin 150 eri minuriteettikieltä. Näistä viis kieltä oon tunnustettu kansalisiksi minuriteettikieliksi, Suomi, Meänkieli, Saamenkieli, Roomska ja Jittish. Syy siihen oon se, ette nämät kielet oon olheet olemassa satoja vuosia Ruottissa.
Kaihnuun (Kalixin) kunnassa assuu monta henkilöä, joila oon suomi ja meänkieli äitinkielenä, ja siksi kunta oon ottanu vasthuun näistä kielistä, jokka kans nauttiva lain tukea, Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä.

Kunnan tehtävä oon tarjota seuravaa 

Kielelistä tukea ko sie olet yhtheyessä kunthaan
Sulla oon oikeus käyttää suomea elikkä meänkieltä ko sie olet kunthaan yhtheyessä semmosten asioitten kans, joista kunta oon vasthuussa.

Esikoulu
Sulla oon oikeus saa’a esikoulutoimintaa sinun lapsele kokohnaan tai osittain suomen- tai meänkielelä

Vanheentuvien huolenpito
Sulla oon oikeus saa’a tukea ja huolenpitoa suomen- elikkä meänkieliseltä henkilökunnalta vanheentuvien huolossa.

Tua näkösille ja eistää
Kunta oon velvotettu tuohmaan kielet näkyhviin yhtheiskunnassa eri aktiviteetillä, se tapahtuu erilaisten kulttuuritapahtumien kautta.

        
  • Skapad: 2013-05-01
  • Senast ändrad: 2013-05-01
  • Sidansvarig: Webmaster