Finska

Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Vad betyder det?

I Sverige talas idag cirka 150 olika minoritetsspråk. Av dessa är fem språk erkända som nationella minoritetsspråk, finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch. Anledningen är att dessa språk funnits i Sverige under flera hundra år.
I Kalix kommun bor många personer som har finska eller meänkieli som sitt modersmål, och därför har kommunen tagit på sig ett ansvar för dessa språk, som också har stöd i en lag, Lagen om nationella minoriteter.

Det kommunen ska göra är att erbjuda

Språkligt stöd i din kontakt med kommunen
Du har rätt att använda finska eller meänkieli i dina kontakter med kommunen i sådana ärenden som kommunen ansvarar för.

Förskolan
Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller delvis på finska eller meänkieli.

Äldreomsorgen
Du har rätt att få stöd och omsorg inom äldreomsorgen av personal som talar finska eller meänkieli.

Synliggöra och främja
Kommunen ska genom olika aktiviteter synliggöra språken i samhället, det sker främst genom olika kulturarrangemang.

Kalixin kunta on suomen ja meänkielen hallintoaluetta – mitä se merkitsee?

Ruotsissa puhutaan nykyään n. 150 erilaista vähemmistökieltä. Näistä viidellä kielellä on kansallisen vähemmistökielen asema: suomi, meänkieli, saame, romani ja jiddiš. Tämä johtuu siitä, että näitä kieliä on käytetty Ruotsissa useiden satojen vuosien ajan.
Kalixin kunnassa asuu paljon sellaisia ihmisiä, joilla on äidinkielenään suomi tai meänkieli, ja siksi kunta on ottanut vastuun näistä kielistä, joilla on myös lain antama tuki, Laki kansallisista vähemmistöistä.

Kunnan tehtävä on tarjota seuraavaa

Kielellinen tuki asioidessasi kunnan kanssa
Sinulla on oikeus käyttää suomea tai meänkieltä asioidessasi kunnan kanssa sellaisissa asioissa, joista kunta vastaa.

Esikoulu
Sinulla on oikeus saada lapsellesi esikoulutoimintaa kokonaan tai osittain suomen- tai meänkielellä.

Vanhustenhuolto
Sinulla on oikeus saada tukea ja huolenpitoa sellaiselta vanhustenhuollon henkilökunnalta, joka puhuu suomea tai meänkieltä.

Tehdä näkyväksi ja edistää
Kunnan on erilaisten aktiviteettien avulla tehtävä kielet yhteiskunnassa näkyviksi, mikä tapahtuu lähinnä erilaisten kulttuurijärjestelyjen avulla.

        
  • Skapad: 2013-05-01
  • Senast ändrad: 2013-05-01
  • Sidansvarig: Webmaster