Skip to content
Sök

KF 2022-06-13

Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 13 juni klockan 09.00 i Sessionssalen, Kalix förvaltningsbyggnad.

Vilka ärenden som behandlades ser du i ärendelistan för mötet.

Allmänhetens frågestund ägde rum i anslutning till ärendet Budget 2023 - ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inklusive vision och övergripande mål.

Förslag till budget fanns tillgänglig vid kommunens reception fram till kommunfullmäktiges sammanträde.