Skip to content
Sök

KF 2021-06-14

Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 14 juli klockan 09.00 i Bergön, Kalix Folkets hus. Du kan se sammanträdet här i efterhand.

Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens budget.

Inför mötet fanns 44 punkter på ärendelistan, du ser vilka i kungörelsen.

Eftersom politikerna inte hann behandla alla punkter under sammanträdet sattes ett extra kommunfullmäktigemöte in måndag den 28 juni 2021.

Kommunfullmäktige den 14 juni 2021