Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 12 april i Kalix Folkets Hus Bergön. Här kan du se sammanträdet i efterhand.

Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens årsredovisning. Årets Miljöpris 2020 tillkännagavs.

Under mötet behandlades totalt 45 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 12 april 2021