Sök

KF 2021-02-08

Kommunfullmäktiges första sammanträde för 2021 ägde rum klockan 09.00 måndag den 8 februari i lokalen Malören på Kalix Folkets Hus.

Under mötet behandlades 50 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 8 februari 2021