Skip to content
Sök

KF 2021-02-08

Kommunfullmäktiges första sammanträde för 2021 ägde rum klockan 09.00 måndag den 8 februari i lokalen Malören på Kalix Folkets Hus.

Kommunfullmäktige den 8 februari 2021