Skip to content
Sök

KF 2022-11-28

Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 28 november klockan 09.00 i Sessionssalen, Kalix förvaltningsbyggnad.

Vilka ärenden som behandlades ser du i ärendelistan för sammanträdet.

Bland annat behandlades Kalix kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuners och Regioners Kongress 2023.

Allmänhetens frågestund ägde rum i anslutning till ärendet budget 2023 – ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inklusive vision och övergripande mål.

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2022