Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 13.00 måndag den 23 november 2020 i lokalen Malören på Kalix Folkets Hus.

Under mötet behandlades 40 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 23 november 2020