Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde från måndag den 28 september 2020 i efterhand.

Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 09.00 måndag den 28 september 2020 i lokalen Malören på Kalix Folkets Hus.
Under mötet behandlades 34 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag 28 september 2020