Sök

KF 2020-06-15

Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 09.00 tisdag den 15 juni 2020 i lokalen Bergön på Kalix Folkets Hus.

Under mötet behandlades 61 ärenden , du ser vilka i kungörelsen.

Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till
kommunens budget. Budgeten fanns tillgänglig vid kommunens infocenter fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige den 15 juni 2020