Sök

KF 2020-04-14

Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 09.00 tisdag den 14 april 2020 i lokalen Bergön på Kalix Folkets Hus.

Under mötet behandlades 25 ärenden , du ser vilka i kungörelsen.

Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till
kommunens årsredovisning. Årsredovisningen fanns tillgänglig vid kommunens infocenter fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige den 14 april 2020