Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 09.00 måndag den 3 februari 2020 i förvaltningsbyggnaden, sessionssalen.

Under mötet behandlades 33 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 3 februari 2020