Kommunfullmäktige sammanträdde klockan 08.00 måndag den 14 oktober 2019 i förvaltningsbyggnaden, sessionssalen.

Mötet startade med utdelning av utmärkelsen Årets Bygd 2018.
Under mötet behandlades 29 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Obligatorisk utbildning i Jämställdhet och Kalix framtid, föreläsare Gertrud Åström, startade klockan 14.00-17.00 i Kalix Folkets Hus.

Kommunfullmäktige måndag den 14 oktober 2019