Kommunfullmäktige sammanträdde senast måndag den 15 april. Mötet startade klockan 10.00.

  • Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med utdelning av Årets Miljöpris 2018.
  • Ulla Granström (S), valnämndens ordförande informerade om kommande EU-val.
  • Allmänheten fick tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens årsredovisning.

Under sammanträdet hanterades totalt 41 ärenden, du kan se vilka i kungörelsen.