Kommunfullmäktiges första sammanträde under 2019 ägde rum måndag den 4 februari. Mötet startade klockan 09.00.

Under sammanträdet hanterades totalt 39 ärenden, du kan se vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 4 februari 2019