Kommunfullmäktige sammanträdde måndag den 17 juni i Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen. Mötet startade klockan 09.00.

I samband med sammanträdet delades utmärkelsen Årets Kalixbo 2018 ut. Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens budget. Under sammanträdet behandlades totalt 50 ärenden, du ser vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 17 juni 2019