Röstsökning via Cloudo

KF 2018-11-26

Kommunfullmäktiges sista sammanträde under 2018 ägde rum måndag den 26 november. Mötet startade klockan 09.00 med utmärkelsen Årets Kalixungdom.

Under sammanträdet hanterades totalt 81 ärenden, du kan se vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 26 november 2018