Kommunfullmäktiges sista sammanträde innan valet ägde rum måndag den 18 juni, klockan 09.00. Sammanträdet inleddes med utdelning av utmärkelserna Årets Kalixbo 2017 samt Årets bygd 2017.

Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens budget.

Under sammanträdet behandlades totalt 47 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.