Kommunfullmäktiges andra sammanträde under 2018 ägde rum måndag den 16 april, klockan 11.00. Innan sammanträdets öppnades utdelas Årets miljöpris 2017.

Valnämndens ordförande Ulla Granström (S) informerade också om kommande val. Under sammanträdet behandlas totalt 30 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.