Kommunfullmäktiges sista sammanträde under 2017 ägde rum måndag den 27 november, klockan 09.00.

Under sammanträdet behandlades totalt 46 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 27 november 2017