Här kan du i efterhand se kommunfullmäktiges sammanträde från måndag den 19 juni 2017. Mötet inleddes klockan 10.00.

Under sammanträdet behandlades totalt 40 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.

Sammanträdet startade med utdelning av utmärkelserna Årets Miljöpris och Årets Kalixbo. Allmänheten fick vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens budget.

Kommunfullmäktige den 19 juni 2017