Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 6 februari i efterhand. Innan mötet delades utmärkelsen Årets Bygd 2016 ut.

Under sammanträdet behandlades totalt 44 punkter, du kan se vilka i kungörelsen.

Kommunfullmäktige måndag den 6 februari 2017

På grund av ljudproblem saknas punkterna 1-21.