I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november delades utmärkelsen Årets Kalixungdom 2016 ut.

Under mötet behandlades totalt 54 punkter.

Kommunfullmäktige måndag den 28 november 2016