Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde från den 26 september i efterhand.

Mötet inkluderade 45 punkter, bland annat tillsattes den vakanta posten som kommunstyrelsens ordförande. Du som vill kan här läsa kungörelsen i sin helhet.