Röstsökning via Cloudo

Demokratiåret 2021

Ett av Kalix kommuns viktigaste uppdrag är att främja, förankra, stärka och stå upp för demokratin. Vi uppmärksammar demokratiarbetet lite extra i år, eftersom den svenska demokratin fyller 100 år 2021. Grattis alla svenskar till fria val, likhet inför lagen, åsiktsfrihet och mycket annat som vi idag tar för givet!

Det är i år 100 år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige och temat uppmärksammas av regering, statliga myndigheter och organisationer.

Under hela 2021 kommer det att genomföras flera aktiviteter på temat demokrati för att fira jubileumsåret. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och fira demokratin under hela året. Vårt demokratiska samhälle är något som vi ska vara stolta över.

Demokratin står i dag inför tre utmaningar: ett demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar samhället.

Kalix kommun uppmärksammar temaåret "Demokrati 100 år" 2021 på flera sätt. Bland annat genom:

  • att införa meröppet bibliotek, som förenklar vardagen då alla får ta del av litteratur, information och kultur när det passar dem.
  • att sända samtliga kommunfullmäktigemöten digitalt via kalix.se, här går de också att se i efterhand.
  • utställningar om demokrati, riktade till både barn och vuxna. I den mån omständigheterna tillåter det.
  • tävlingar – både digitala och fysiska – med demokratifrågor för barn och vuxna.
  • undervisningen i Kalix Kommuns skolor, där demokratiåret 2021 uppmärksammas på flera olika sätt.
  • teknikhjälp via telefon riktad till personer som inte är digitalt delaktiga ännu.
  • att utveckla den lokala demokratin, via en politisk beredning. I den politiska beredningen ingår alla kommunfullmäktiges partier.
  • Bibblix-appen för läslust, inspiration och e-bokläsning för barn 6–12 år. Finns på Kalix bibliotek från mars 2021.

Kort om demokratins historia i Sverige

Källa: Vår demokrati.se

Genom historien har individer och grupper stängts ute från politiskt inflytande. Sveriges demokrati har bara funnits i 100 år. Men grunden till folkstyret lades långt innan dess genom att kungamakten försvagades, ståndsriksdagen avskaffades och tvåkammarriksdagen inrättades.

Rösträttskampen tog ordentlig fart i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet mycket tack vare folkrörelsernas framväxt. Genom en rad beslut under de föregående åren kunde i september 1921 det första riksdagsvalet hållas där både män och kvinnor fick rösta. Det fanns dock fortfarande regler som hindrade vissa grupper från att rösta. Det gällde exempelvis vissa som mottagit fattighjälp, var satta i konkurs eller grova brottslingar.

Till slut, år 1989, avskaffades begreppet "omyndig" och därmed fick ytterligare 11 000 medborgare över 18 år rösträtt i valet 1991. Demokratin är i ständig förändring och utvecklas fortfarande. Att demokratin fyller 100 år är en unik chans att lyfta demokratifrågorna och att fortsätta att utveckla vår demokrati.