Kommunen har genom åren bedrivit och deltagit i en lång rad projekt inom områdena tillgänglighet, mångfald och jämställdhet. På den här sidan presenterar vi just nu aktiva projekt.

I Kalix pågår just nu ett projekt med syfte att få nyanlända i arbete samtidigt som de lär sig språket.

Äntligen Jobb – genom mentorskap

Äntligen jobb - genom mentorskap riktar sig till välutbildade nyanlända. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen, Swedbank och Kalix kommun, och beräknas pågå under ett år. Du kan läsa mer om projektet i Info Kalix #2, som släpptes den 28 december 2013.