Sök

Förtroendemannaregistret

I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du uppgifter om sammansättningen i kommunens alla nämnder, bolag och stiftelser.

Vill du kontakta en politiker direkt i en viss fråga? Du kan komma i kontakt med alla Kalix kommuns förtroendevalda politiker via förtroendemannaregistret.