E-tjänster

Här listar vi webbaserade verktyg och tjänster som underlättar vardagen för dig som kommunmedborgare.

Hittar du ingen e-tjänst för din ansökan klickar du i stället på menyrubriken "Ansökningar"
Om du har egna förslag på e-tjänster skicka gärna ett meddelande till kommun@kalix.se

Genom e-nämnden i Norrbotten har Kalix kommun tagit fram en plattform för e-tjänster. Denna fylls på med nya e-tjänster kontinuerligt, och målet på sikt är att alla e-tjänster ska gå att hitta här.

Arbete

Ansök om lediga jobb
Här hittar du alla lediga jobb inom kommunorganisationen. Lämna gärna in en spontanansökan.

Schemaläggning för timanställda
Här hittar du som är timanställd inloggningen till verktygen Time Care pool web respektive Time Care planering. Kommunens system för hantering av timanställningar.

Bibliotek

Dina lån på biblioteken i Kalix
Här kan du själv se dina lån på biblioteken med mera. Du behöver lånekortsnummer och pinkod.

Låna e-bok
Här finner du e-böcker på biblioteken i Norrbotten.

Dialog

Anmälan om fel
Anmäl fel på fastigheter, verksamhetsservice, gator/vägar, VA-ledningar och anläggningar.

Synpunkter och klagomål
Här kan du via internet skicka in synpunkter till kommunen. 

Ekonomi

Mätaravläsning
Lämna uppgifter om din vattenförbrukning

Upphandlingar och inköp
Se kommunens pågående upphandlingar, hämta underlag.

Föreningsliv

Föreningsregister
Sök bland föreningar i Kalix kommun.

Lokalbokning och lediga tider
Här bokar du tider i idrottshallar och andra anläggningar, du kan även se scheman för respektive anläggning.

Karta

Informationskarta
Karta där du själv bestämmer vad som ska visas.

Omsorg

Personligt ombud
Ansök om personligt ombud via vår e-tjänst "Intresseanmälan personligt ombud".

Intresseanmälan personligt ombud

Politik

Digitala nämnden
Här kan du som är politiker, ordinarie som ersättare ta del av alla ärendelistor, beslutsunderlag och protokoll för olika politiska sammanträden.

Förtroendemannaregistret
I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du uppgifter om sammansättningen i kommunens alla nämnder, bolag och stiftelser.

Utbildning

Anmälan för skolskjutsentreprenörer
Här kan du som är ansvarig entreprenör upprätta anmälan om det har skett ett tillbud eller en olycka i samband med att du har utfört skolskjuts.

Ansökan - Barnomsorg
Denna e-tjänst kan endast användas av personer som är folkbokförda  vårdnadshavare i kommunen.
Här kan du ansöka om förskole-/fritidshemsplats, redovisa och ändra inkomst samt avsluta placering. Denna e-tjänst kräver att du har en e-legitimation för säker underskrift. För ej folkbokförda vårdnadshavare, kontakta kommunens handläggare.

Ansökan - Gymnasiet
Här kan du ansöka till gymnasiet - Furuhedsskolan.

Ansökan - Kulturskolan
Här kan du ansöka till Kulturskolans grupper och ämnen via webben. Tjänsten är öppen för alla, och kräver inte inloggning med användarnamn och lösenord. Välkommen med din ansökan.

Fronter
Fronter är en webbaserad lärplattform som används inom Kalix kommuns vuxenutbildning. I Fronter kan du arbeta tillsammans med andra på webben.

Schoolsoft - e-tjänst för elever-föräldrar-skola
Denna e-tjänst underlättar kommunikation och information mellan föräldrar, elever och skolpersonal för grundskolan och gymnasiet.

        
  • Skapad: 2013-08-06
  • Senast ändrad: 2018-09-14
  • Sidansvarig: Webmaster