Här kan du läsa samtliga nummer av Kalix kommuns informationstidning Info Kalix publicerade under 2013. 

Info Kalix! #1 2013

<Ladda ned som pdf-fil>

Info Kalix #2 2013