Arbetsgrupp

I denna grupp diskuterar vi HUR-frågorna som berör verksamheten. Om vi väljer att göra på ett visst sätt, hur påverkas jag då som individ av detta.

Anna-Lena Andersson, socialchef
Marianne Strömbäck, områdeschef för äldreomsorg
Karin Bergdahl, områdeschef för stöd- och omsorg
Maria Eliasson, enhetschef inom äldreomsorg
Margareta Andersson, enhetschef inom äldreomsorg
Katarina Sandström, processledare för attraktiv arbetsgivare samt huvudadministratör av Time Care
Helena Öhman Nilsson, processledare för attraktiv arbetsgivare samt projektledare för sjukfrånvaro och arbetsmiljö

        
  • Skapad: 2013-09-03
  • Senast ändrad: 2017-03-28
  • Sidansvarig: Webmaster