Dagens kommun i Aftonbladet

Dagens kommun och USA:s president Barack Obama samsas om utrymmet på Aftonbladet kulturs vinjettsida.
Dagens kommun och USA:s president Barack Obama samsas om utrymmet på Aftonbladet kulturs vinjettsida.

Med anledning av de förbättringar som processen "Attraktiv arbetsgivare" har mynnat ut i utsågs den 24 mars Kalix till dagens kommun på Aftonbladets kultursidor.

Just det här exemplaret är inköpt i Stockholm, så det handlar inte om en lokal upplaga. Bra reklam för kommunen, men lite beklagligt att Aftonbladet valt att använda den "falska" kommunkalken från Wikipedia och inte vårt officiella kommunvapen.

  • Skapad: 2014-03-28
  • Senast ändrad: 2014-03-28
  • Sidansvarig: Webmaster

Lägesinformation inom AAG-processen

2017-03-28 - Projektledningen för Attraktiv Arbetsgivare har under mars månad 2017 strukturerats om och processledaruppdraget fördelas numera 50 % Helena Öhman Nilsson och 50 % Katarina Sandström som har olika ansvarsområden i sina uppdrag.

Läs mer

Information om AAG-processen

2016-03-18 - För dig som är medarbetare i Kalix kommun kommer fortsättningsvis ingående information om förbättringsarbetet att publiceras på vårt intranät. Allmän information kommer dock att publiceras här.

Läs mer

Reformer i AAG-processen!

2016-02-12 - Under onsdagskvällen den 10/2 hölls ett informationsmöte i Sessionssalen för medarbetarna i socialförvaltningen gällande Attraktiv arbetsgivare(AAG).

Läs mer

Informationsmöte

2016-01-25 - Ett första informationsmöte genomfördes den 19 januari för medarbetarna inom Socialförvaltningen angående de föreslagna anpassningarna inom AAG, kommunfullmäktige tar beslut den 8 februari.

Läs mer

Information kring Attraktiv Arbetsgivare och processledarrollen

2016-01-20 - Björn som leder processen Attraktiv Arbetsgivare går per 2016-02-01 på föräldraledighet till och med 2016-08-31. Under denna period vikarierar Helena Öhman Nilsson som processledare. Helena arbetar normalt som enhetschef inom äldreomsorgen, närmare bestämt på Rönngården. I dagsläget pågår överlämning av processen till Helena.

Läs mer

Planering inför 2016 pågår

2015-12-17 - Det pågår en febril planering inför 2016 där vi ser över arbetssätt och rutiner kring AAG. Utvärdering kring förbättringsarbetet görs för att den positiva effekten ska bli så stor som möjligt. 

Läs mer

Nytänkande hemtjänstchefer i Kalix

2015-09-18 - Fackförbundet Visions tidskrift "Chefen i Fokus" har skrivit ett reportage om Kalix kommuns enhetschefer Malin Drugge och Anna-Lena Olofsson, som har skapat en metod för att hemtjänstens medarbetare själva ska kunna utveckla verksamheten.

Läs mer

Framskridande arbete

2015-05-12 - Förändringsprocessen med Attraktiv arbetsgivare framskrider och en av de stora utmaningarna just nu är att få fungerande teknik. Under hela våren har arbetet med avancerad resursplanering pågått, vilket innebär möjligheter att se varandras scheman.

Läs mer

Ett lokalt avtal har tecknats

2015-01-16 - Ett lokalt avtal som reglerar timbank samt veto har tecknats mellan Fackförbundet Kommunal och arbetsgivaren Kalix kommun. Avtalet grundar sig i det arbete som arbetsgruppen från kommunal varit med och tagit fram. Detta lokala avtal innebär möjlighet för arbetstagaren att lägga veto vid schemaläggning och möjlighet att använda sin timbank.

Läs mer

Uppdatering från AAG

2014-12-10 - Som vi tidigare har informerat så är vi nu inne i en fas där vi utvärderar införandet av AAG och ser över hur processen hittills har fungerat och avlöpt. Vad gör vi bra och vad behöver eventuellt justeras? Hur upplevs processen av vår organisation? Behöver vi förtydliga några delar i implementeringen?

Läs mer

Nystart efter semestertider

2014-08-21 - Vi hälsar alla välkomna tillbaka till arbetet efter sköna semesterdagar! Det har varit ett fantastiskt sommarväder med sol och värme! Vi hoppas att batterierna nu är laddade inför höstens arbete.

Läs mer

Vi arbetar vidare!

2014-05-23 - Det är angeläget för oss att utveckla dialogen med våra medarbetare, det är betydelsefullt med arbetsplatsträffar där alla får komma till tals, känna sig delaktiga i vårt fortsatta arbete med strategiarbetet att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att ta del av era synpunkter och förbättringsförslag.

Läs mer

Kartläggning och dialog!

2014-04-22 - Vi fortsätter arbeta med att kartlägga arbetsgruppernas behov och främja dialogen kollegor emellan. Det är viktigt att gemensamt i gruppen fortsätta den framtida planeringen. Detta för att öka möjligheten för alla medarbetare att vara delaktiga i utformandet av varje schema samt tillsammans möta upp individuell planering så långt som möjligt.

Läs mer

Behovskartläggningen fortsätter

2014-04-16 - Vi fortsätter arbeta med att kartlägga arbetsgruppernas behov och främja dialogen kollegor emellan. Det är viktigt att gemensamt i gruppen fortsätta den framtida planeringen.

Läs mer

Vårt utvecklingsarbete i Kalix kommun fortsätter!

2014-04-01 - Näsbygården och Viljan har nu snart arbetat den första veckan efter det nya schemat och under veckan har vi haft arbetsplatsträffar tillsammans med medarbetarna där vi diskuterat upplevelser av hur förbättringsarbetet fungerar, vilka delar som känns bra och vilka utvecklingsområden som finns.

Läs mer

Första steget har tagits

2014-03-24 - Det första viktiga steget i Kalix kommuns strävan att bli en attraktivare arbetsgivare är taget. Från och med måndag den 24 mars kan alla anställda på Näsbygården och Viljan välja heltidsarbete, det är dessutom slut på delade turer och personalen jobbar högst två av fem helger.

Läs mer

Utvecklingsarbetet fortskrider!

2014-03-21 - På måndag den 24/3 börjar det första schemat gälla för Näsbygården samt för Viljan. Det ska bli spännande och intressant att följa utvecklingen kring detta.

Läs mer

Först ut är Näsbygården och Viljan!

2014-03-18 - Det är mycket ”på gång ” inom Kalix kommun när det gäller strategiarbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare. Kalix kommun strävar efter att möta individen, att möta intressen och behov för att tilltala medarbetarna i kommunen.  

Läs mer

Implementeringsstart i januari

2013-12-18 - Det är nu beslutat vart vi kommer att börja vår implementering av heltidsprocessen i Januari 2014 efter julhelgerna. Som vi tidigare informerat så är det socialförvaltningen som är först ut i processen.

Läs mer

Arbetsplatsträffar

2013-05-30 - Just nu medverkar vi vid arbetsplatsträffar på socialförvaltningen för att skapa en dialog kring frågorna samt att få möjlighet att ta in så mycket information som möjligt ifrån verksamheten.

Läs mer

Möte med arbetsgruppen

2013-06-05 - Torsdag 13/6 träffas arbetsgruppen. Ta chansen att skicka med dina idéer, tankar och åsikter in i arbetet med heltid.

Läs mer

Samtalspunkter arbetsgruppsmöte 2013-06-13

2013-05-06 - Nedan följer en kortare redogörelse för vad vi pratade om på vårt senaste arbetsgruppsmöte. På mötet närvarade lika många enhetschefer som medarbetare, vilket inbjöd till bra diskussioner och samtal kring heltidsfrågan.

Läs mer

Kompetensbåten

2013-07-02 - Kalix kommun har tagit initiativ för en så kallad kompetensbåt där en arena skapas för företagare, arbetssökande och inflyttande kan knyta kontakter och prata med varandra.

Läs mer

Semester

2013-07-03 - Under perioden 2013-07-01 -- 2013-08-12 har processledare Björn Söderbäck semester och därför kommer inga uppdateringar ske under den perioden på denna hemsida.   I Augusti startar vi upp igen inför höstens arbete med att bli en mer attraktiv arbetsgivare!   Ha en skön sommar, både du som jobbar och du som är ledig!   Vänligen, Björn Söderbäck, processledare Attraktiv Arbetsgivare.

Läs mer

Uppstart för hösten

2013-08-12 - Nu är processledare Björn Söderbäck åter efter sommarens ledighet. Just nu pågår arbetet med att lägga planeringen för höstens och även vårens arbete för fullt. Vidare information kommer inom kort att finnas här på denna del av hemsidan.

Läs mer

Studieresa till Kiruna

2013-10-10 - Arbetsgruppen för Attraktiv Arbetsgivare åker på studiebesök hos Kiruna kommun i Oktober för att hämta hem goda exempel och inspiration till vårt eget arbete med att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Implementering

2013-11-22 - Just nu kommer det många frågor om vart vi ska börja implementera och när just Du får heltid. Nedan ska jag försöka reda ut begreppen lite för detta.

Läs mer

Utökad resurs

2013-10-10 - Nu är det förhandlat och klart att arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare får en utökad resurs inför implementering av heltid.

Läs mer

Bakom kulisserna

2013-09-03 - Vad händer egentligen inom processen med att bli en attraktiv arbetsgivare? Just nu pågår det ett ordentligt arbete "bakom kulisserna" vilket gör att det utåt sett inte händer så mycket. Sanningen är den att det händer otroligt mycket just nu.

Läs mer

Press

2013-05-23 - Tisdag 21/5 tog vi emot lokalpressen för att berätta om hur vi har inlett vårt jobb med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det var informationschef Reine Sundqvist, kommunalråd Ellinor Söderlund och HR-strateg Björn Söderbäck som tog emot pressen.

Läs mer