Skip to content
Sök

Fritids- och kulturnämndens mål

Här kan du ta del av fritids- och kulturnämndens mål.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anta följande mål för fritids- och kulturnämnden:

  • Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.
  • Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.
  • Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden.
  • Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet.