Handikapprådet

Det kommunala handikapprådet (HKR) är en referensgrupp för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationerna.

Uppgifter för KHR är bland annat följande:

 • att hålla sig underrättad om samhällsplanering, hemtjänst, färdtjänst, taxor, handikappfrågor, bostäder, arbete/sysselsättning, utbildning, barnomsorg, kultur- och fritidsverksamhet
 • att följa den allmänna utvecklingen, samt förändringar i efterfrågan av samhällets service
 • att bidra till att människor med funktionshinder ska kunna leva i samhället på samma villkor som övriga invånare
 • att verka för att konkretisera och sprida FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet
 • att ta tillvara de funktionshindrades erfarenheter och synpunkter
 • att vara remissinstans (exempelvis ritningsgranskning)
 • att förmedla information och önskemål/krav från handikapporganisationerna till kommunens övriga förvaltningar
 • att få information från förvaltningar och nämnder (planerade förändringar, projekt, utredningar med mer) i ett tidigt skede före beslut.
        
 • Skapad: 2013-05-16
 • Senast ändrad: 2013-05-16
 • Sidansvarig: Webmaster