Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har i juni 2010 beslutat om att inrätta en Demokratiberedning.

Beredningarna skall på uppdrag av Kommunfullmäktige utreda och bereda frågor som är av strategisk betydelse.

Beredningens medlemmar

Tommy Nilsson (S) Ordförande
Ulla Granström (S) vice ordförande
Jan-Olof Stenman (MP)
Catarina Nordin (M)
Stefan Åström (V)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Rickard Mohss (FP)
Mika Räisänen (KXP)

Ersättare: Kristina Enholm (MP)

        
  • Skapad: 2014-01-16
  • Senast ändrad: 2014-01-16
  • Sidansvarig: Webmaster