Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens parlament. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Kalix består av 41 ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor såsom Kommunens översiktsplan, budget, avgifter, nya bostadsområden med mer. Fullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna och det är valresultatet som avgör partiernas representation.

Politiker

Kommunfullmäktiges ordförande för perioden 2019-2022 är Susanne Andersson.
I Kalix kommuns förtroendemannaregister kan du se alla politiker som sitter i kommunfullmäktige.

Protokoll och ärendelistor

Här hittar du protokoll och ärendelistor för kommunfullmäktige från 2013 och framåt. Äldre protokoll finns i kommunens diarium.

        
  • Skapad: 2013-05-16
  • Senast ändrad: 2019-08-12
  • Sidansvarig: Webmaster