Sök

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen, och inkluderar arbetsgivarenheten, ekonomienheten, näringslivsenheten samt staben. Kommundirektören leder förvaltningsarbetet.

Om du har ett ärende som rör en specifik enhets verksamhet kan du alltid ringa 0923-650 00 eller e-posta till kommun@kalix.se, så ser vi till att ditt ärende hamnar hos rätt person!

Du är alltid välkommen att skicka e-post, ringa eller skriva till nedanstående tjänstemän. Vill du träffa någon av dem personligen bör du boka tid för att säkert veta att de är inne.

Bild av Maria Henriksson

Maria Henriksson

Kommundirektör

Maria har som kommundirektör vid Kalix kommun det övergripande ansvaret för tjänstemannaorganisationen.  

Telefon: 0923-650 02


Arbetsgivarenhetens uppdrag
 är att proaktivt och konsultativt rådgöra med och stötta chefer i Kalix Kommuns organisation i personalfrågor.

Bild av Åsa Mohss

Åsa Mohss

HR-chef

Åsa ansvarar bland annat för övergripande personalstrategiska frågor vid arbetsgivarenheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-653 43


Ekonomienheten svarar
 för löpande hantering av leverantörsfakturor, kundfakturering, kommunens kassahantering samt löpande redovisning och uppföljning inom budgetområden.

Bild av Jeanette Larsson

Jeanette Larsson

Ekonomichef

Jeanette ansvarar för all verksamhet inom ekonomienheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-650 15
Mobil: 072-241 33 91


Näringslivsenheten
 ser till att kommunen på olika sätt bidrar till näringslivets utveckling och expansion, samt verkar för etablering av nya verksamheter och investeringar.

Bild av Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Näringslivschef

Birgitta leder näringslivsenhetens arbete med att främja företagandet och utveckla företagsandan i kommunen.  

Mobil: 072-242 79 68


Staben
 inkluderar IT, information, reception och växel.

Bild av Kenneth Björnfot

Kenneth Björnfot

Stabschef

Kenneth är chef för stabsfunktionerna information och IT inom Kalix kommun. Staben är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-650 14
Mobil: 070-269 15 30