Kommunledningsförvaltningen ligger under kommunstyrelsen, och inkluderar arbetsgivarenheten, ekonomienheten, näringslivsenheten samt staben. Kommundirektören leder förvaltningsarbetet.

Om du har ett ärende som rör en specifik enhets verksamhet kan du alltid ringa 0923-650 00 eller e-posta till kommun@kalix.se, så ser vi till att ditt ärende hamnar hos rätt person!

Du är alltid välkommen att skicka e-post, ringa eller skriva till nedanstående tjänstemän. Vill du träffa någon av dem personligen bör du boka tid för att säkert veta att de är inne.