Välkommen till Kalix kommuns kartportal!

Här hittar du olika kartor och E-tjänster med koppling till Kalix kommuns verksamheter som t.ex. detaljplaner, lediga småhustomter, lokaltrafiken, Lekparker, Uppleva & Göra samt tjänster som skapa en Tomtkarta. 

Nya kartor tillkommer kontinuerligt.

Kom gärna med synpunkter! Vilken information saknar du? Vilka kartverktyg skulle du vilja se? Kontakta gärna kommunens GIS-samordnare för synpunkter om stort och smått.