Infocenter

Kalix kommuns Infocenter är en viktig del för att förbättra servicen för alla som vill komma i kontakt med Kalix kommun. Huvudmålet är att ge invånarna en bättre, enklare och utökad service.

Det handlar om att öka tillgängligheten men också inflytandet för kommunens invånare. Infocenter är en del av förvaltningarnas verksamhet, vägen in till Kalix kommunservice samt kommunens ansikte utåt.

Kommunfullmäktige i Kalix har beslutat att organisationen ska ha ”en väg in”. Det innebär att olika ingångar som telefon, e-post och personliga besök ska slussas via en station - ett Informationscenter. Säkerheten för tjänstemän, politiker och besökare i förvaltningsbyggnaden förbättras också med en fysisk ingång i stället för tidigare tre.

I IT-samhället kräver invånarna snabbare informationsvägar, snabbare ärendehantering och en kommun som inte bara lyssnar utan också ger respons. Kalix kommuns kundservice uppdateras och moderniseras för att bättre motsvara behoven.

Det är en stor förändring, som inte kommer att ske över en natt. Infocenter blir ett stöd till verksamheterna som gör att handläggarna får tid att arbeta med handläggning och att utveckla sin kärnverksamhet. Många gånger är det enkla frågor som tidigare skickats upp på förvaltningarna som Infocenter nu kan ta hand om.

        
  • Skapad: 2014-09-22
  • Senast ändrad: 2014-09-22
  • Sidansvarig: Webmaster