Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kalix kommer kommunens hemsida att användas för att informera dig om vad som hänt.

Vi kommer att ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På vår webbplats kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller kris, i en kommun menas en händelse som

  • avviker från det normala
  • innebär - eller medför en överhängande risk för - allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen

Speciellt krisfält

Om situationen kräver det kommer vi att ha ett speciellt krisfält med den senaste utvecklingen högst upp på sidan. Det går inte att missa.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varnings- och informationssystem som dels utgörs av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Signalen kan användas för att varna för akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjning, med mera. Vanligen används larmanordningarna i både krig och fred.

Signalen Viktigt meddelande testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat. 

Om man hör varningssignalen vid någon annan tidpunkt än de nedan angivna provtillfällena ska man bege sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.