2021-05-18 14:04
Webbplats Kalix kommun
Webbplatsmål A, AA, WAI-ARIA-redigeringspraxis, Accessibility bästa praxis

Tillgänglighet

Accessibility-översikt

Webbplatsmål:
Utveckling mot webbplatsmål
Nivå A
85.7 / 100
Nivå AA
76.6 / 100
WAI-ARIA-redigeringspraxis
85.4 / 100
Accessibility bästa praxis
73.6 / 100
Accessibility-poäng
Tillgänglighet
79,6 /100
Industri Benchmark: 84,6Webbplatsmål: 94,6
Poänghistorik

Diagram

Linjediagram med 2 rader.

Diagrammet har en X-axel som visar Time.

Diagrammet har en Y-axel som visar values.

End of interactive chart.

Förbättra din poäng

Problemställe:

Åtgärda dessa problem för att öka din poäng

Visa alla problem

Utveckling över tid

Utveckling över tid

Diagram

Linjediagram med 5 rader.

Diagrammet har en X-axel som visar Time.

Diagrammet har 2 Y-axlar som visar Antal problem och Antal sidor

End of interactive chart.